Novinky
14.01.2019
19. Jedličkovy od 24. do 25.5.2019 v Praze.
detail
archív novinek
Privátní ordinace

Universitní profesor MUDr. Miroslav Šercl, DrSc.

1
 • narodil se 14. února 1908 v Praze, kde absolvoval všechna svá studia
 • po promoci v r.1932 nastoupil na I. Interní klinice v Praze, zařadil se do neurologické skupiny Univ. prof. MUDr.Kamila Hennera
 • dvouleté údobí v letech 1937-1938 byl pověřen vedením neurologického oddělení vojenské nemocnice v Trnavě na Slovensku
 • návrat do Prahy jako asistent na tehdy již konstituovanou Hennerovu neurologickou kliniku
 • v roce 1946 se habilitoval pro obor neurologie
 • byl pověřen Ministerstvem školství vybudováním a vedením neurologické kliniky na založené Palackého Universitě v Olomouci
 • jmenován - ve svých 38 letech - universitním profesorem
 • v Olomouci buduje od základu novou neurologickou kliniku
 • postupně buduje i v blízkém městě Šternberk léčebné neurologické oddělení a v lázních Velké Losiny rehabilitační ústav pro léčbu následků dětské obrny
 • v r. 1951 jmenován přednostou neurologické kliniky Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, která byla zřízena na bazi tamní lékařské fakulty
 • byl postaven před úkol zajistit vysokou úroveň vojenské neurologie v celostátním měřítku a dále zvýšit úroveň a rozsah neurologické služby pro civilní obyvatelstvo královéhradeckého kraje
 • byly zřízeny laboratoře neuroradiologická a elektromyografická
 • po zrušení Vojenské lékařské akademie v r.1958 zůstal na obnovené lékařské fakultě University Karlovy nadále jako vedoucí katedry
  a přednosta neurologické kliniky
 • z klinické neurologie byly vyčleněny dětská neurologie a průmyslová neurologie, při ambulanci byla od r.1966 zřízena poradna pro bolesti hlavy
 • byl vynikajícím klinikem, vědcem a pedagogem
 • vychoval vlastní neurologickou školu s řadou odborníků, primářů, kandidátů věd, docentů
 • vědecká činnost dosahující počtu 150 položek jak v přednáškách tak i v publikacích včetně monografií
 • se zaměřila na obtížné, málo probádané problémy, ať již to byly vlivy pracovního prostředí na nervový systém, sportovní neurotraumatologie, neuroinfekce, demyelinizační onemocnění, amyotrofická laterální sklerosa, klinické výzkumy nových léků
 • zemřel před třiceti lety - dne 14. září 1972 v Hradci Králové
 • byl člověk činorodý, pilný, neokázalý, nebojácný, rovný, vedoucí své podřízené osobním příkladem
 • k uctění jeho trvalé památky pořádá neurologická klinika každoročně - od r. 1973 - vědecké zasedání „Šerclův den“

zpracovali: Jaromír Kovařík, Radomír Taláb