Novinky
14.01.2019
19. Jedličkovy od 24. do 25.5.2019 v Praze.
detail
archív novinek
Privátní ordinace

Vzdělávací kurzy pro lékaře

Nadační fond pro neurovědy (NFNV) každoročně pořádá vzdělávací kurzy pro lékaře. Vzdělávací kurzy pro lékaře jsou tématicky zaměřené na diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy, neurodegenerativní onemocnění CNS a léčbu bolesti. Zároveň vzdělávací kurzy přináší důležité informace o novinkách v neurologii. Mezi vzdělávací kurzy pro lékaře, které Nadační fond pro neurovědy připravuje, patří Šerclovy dny a NEUROSKI v Harrachově. Nadační fond pro neurovědy je rovněž spolupořadatelem odborné konference Jedličkovy dny.

Neurovědy

Neurovědy ve svém názvu zahrnují poznatky z oblasti vývoje a funkce nervového systému. Pojem neurovědy také označuje výzkumná témata zaměřená tímto směrem, která obohacují vědění v neprobádaných oblastech. Neurovědy se rovněž zabývají imunopatogenními mechanismy poruch nervového systému a možnostmi jejich léčby.

NEUROSKI

Mezi vzdělávací kurzy pro lékaře, které pořádá Nadační fond pro neurovědy, patří NEUROSKI. NEUROSKI je zkrácený název označení pravidelných interdisciplinárních meetingů příznivců neurověd v Harrachově. NEUROSKI je odborná konference, které se účastní lékaři i zdravotní sestry z celé České republiky i Slovenska. Název NEUROSKI je složeninou slova NEUROlogie, Surgery, Critical care a Imaging. Abstrakta přednášek z NEUROSKI vycházejí pravidelně jako Supplementum časopisu Neurologie pro praxi.

Jedličkovy dny

Nadační fond pro neurovědy je spolupořadatelem odborné konference Jedličkovy dny. Dříve byly Jedličkovy dny označovány jako tradiční pražské neuroimunologické dny. Jedličkovy dny jsou stěžejní odbornou konferenci Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP.

Šerclovy dny

Šerclovy dny patří mezi další vzdělávací kurzy, které Nadační fond pro neurovědy pořádá. Šerclovy dny byly tradičním odborným seminářem neurologů Východních Čech (později Královéhradeckého kraje). Konference Šerclovy dny se účastnili neurologové, neurochirurgové, neuroradiologové a další specialisté z celé České republiky i ze Slovenska. Abstrakta z konference Šerclovy dny každoročně vycházejí v rámci posledního šestého čísla Neurologie pro praxi.

reference
Jedličkovy dny